Phỏng vấn trường Nhật

  • 04/06/2021
  • Đăng Bởi : Nguyễn Hiếu
  • 0 Comment

Hướng dẫn tác phong, ôn luyện kiến thức tiếng Nhật
Huấn luyện phỏng vấn và hỗ trợ dịch phỏng vấn
Phỏng vấn với trường Nhật

No comments found

LEAVE COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *