Lộ trình tại Nhật

  • 04/06/2021
  • Đăng Bởi : Nguyễn Hiếu
  • 0 Comment

Học tập: 1 năm
+ Tiếng Nhật tổng hợp đến N3, N2, giao tiếp và chuyên ngành làm việc
+ Kỹ năng và nghiệp vụ cơ bản ngành làm việc sau tốt nghiệp
+ Thi chứng chỉ tiếng Nhật N4 và kỹ năng visa đặc định ( học sinh đã có N4 thì chỉ cần thi visa đặc định )
Đi làm chính thức: 5 năm trở lên
+ Visa đặc định 1: 5 năm
+ Visa đặc định 2: định cư, bảo lãnh người thân

No comments found

LEAVE COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *