Khóa học tiếng Nhật

  • 04/06/2021
  • Đăng Bởi : Nguyễn Hiếu
  • 0 Comment

– Tiếng Nhật tổng hợp N5, N4
– Kỹ năng hòa nhập cuộc sống Nhật Bản (sinh hoạt, học tập, việc làm, tiện ích xã hội…)
– Thi chứng chỉ N5, N4
Lộ trình học từ 6 đến 9 tháng để đạt trình độ N4 trước khi bay và kỹ năng hoà nhập cuộc sống tại Nhật

No comments found

LEAVE COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *