Đăng ký nhận bản tin từ Shinro

Muốn nhận thông tin thú vị về kiến thức hữu ích, tài nguyên du học và các chương trình tuyệt vời gửi thẳng đến email đến của bạn!?! Bạn đã đến đúng nơi, vì Bản tin Shinro có TẤT CẢ những điều trên.

Chúng tôi muốn biết những yêu cầu của BẠN – vui lòng đánh dấu vào tất cả những gì áp dụng bên dưới để có trải nghiệm thông tin được cá nhân hóa dành riêng cho bạn, và được lựa chọn kỹ lưỡng.

Tôi đồng ý rằng để Shinro thu thập và lưu trữ dữ liệu của tôi thông qua việc biểu mẫu này.

Shinro sử dụng Mailchimp để làm công cụ gửi email tương tác với bạn. Bằng việc click vào nút đăng ký tư vấn ở dưới, bạn đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ được Mailchimp xử lý. Tham khảo điều khoản của Mailchimp tại đây: https://mailchimp.com/legal/terms/