Du học
chi phí thấp

Chi phí du học là vấn đề được Quý phụ huynh và các em quan tâm nhất khi chuẩn bị đầu tư cho tương lai tại Nhật Bản. Để an toàn và an tâm khi du học, em hãy chọn một chương trình có chi phí phù hợp với điều kiện gia đình!

Nhóm Học Bổng Báo

Hơn 3 chương trình tùy chọn – Chi phí từ 68 đến 120 triệu – Giá trị tài trợ đến 374 triệu

Học bổng báo Mainichi
68 Triệu
 • Miễn học phí 2 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 374 triệu
 • Thu nhập làm thêm 20 triệu/tháng
còn 3 suất
Học bổng báo Sankei
75 Triệu
 • Miễn học phí 2 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 310 triệu
 • Thu nhập làm thêm 20 triệu/tháng
còn 3 suất
Học bổng báo Asahi
75 Triệu
 • Miễn học phí 2 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 295 triệu/2 năm
 • Thu nhập làm thêm 20 triệu/tháng
còn 5 suất
Học bổng báo Yomiuri
121 Triệu
 • Miễn học phí & ký túc xá 2 năm
 • Giá trị tài trợ 408 triệu/2 năm
 • Dễ đậu và chấp nhận thực tập sinh
còn 5 suất

Học Bổng Điều Dưỡng

Hơn 5 chương trình tùy chọn – Chi phí trọn gói dưới 80 triệu – Giá trị tài trợ trên 500 triệu

Học bổng điều dưỡng Hiroshima
74 Triệu
 • Miễn học phí 3 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 544 triệu/3 năm
 • Thu nhập làm thêm 18 triệu/tháng
 • Việc làm chính thức từ 40 triệu/tháng
còn 3 suất
Học bổng điều dưỡng Okayama
79 Triệu
 • Miễn học phí 2,5 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 490 triệu/2,5 năm
 • Thu nhập làm thêm 20 triệu/tháng
 • Việc làm chính thức từ 40 triệu/tháng
còn 2 suất
Học bổng điều dưỡng Shimane
77 Triệu
 • Miễn học phí 3 năm tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 544 triệu/3 năm
 • Thu nhập làm thêm 18 triệu/tháng
 • Việc làm chính thức từ 40 triệu/tháng
còn 5 suất
Học bổng điều dưỡng Fukuoka
172 Triệu
 • Cho vay 80% học phí 1 năm
 • Miễn học phí 2 năm chuyên môn
 • Giá trị tài trợ 350 triệu/2 năm
 • Việc làm chính thức từ 40 triệu/tháng
còn 5 suất

Học Bổng Ký Túc Xá

Miễn phí ký túc xá 2 năm – Chi phí trọn gói dưới 120 triệu – Tùy chọn học tại Tokyo, Chiba, Tochigi

Học bổng ký túc xá
115 Triệu
 • Miễn 2 năm phí ký túc xá tại Nhật
 • Giá trị tài trợ 144 triệu/2 năm
 • Thu nhập làm thêm trên 20 triệu/tháng
 • Tích lũy thu nhập học lên chuyên ngành
còn 3 suất
Học bổng du học việc làm đặc định, kỹ sư
115 Triệu
 • Miễn từ 1 đến 2 năm ký túc xá tại Nhật
 • Giá trị tài trợ đến 144 triệu/2 năm
 • Thu nhập làm thêm trên 20 triệu/tháng
 • Việc làm chính thức từ 36 triệu/tháng
còn 5 suất

đăng ký tiết kiệm

Chính sách hỗ trợ chi phí tại Shinro 

Xét điểm Học Bạ

Trong 2 năm gần nhất

 • Trên 8.0 giảm 1,5 triệu
 • Trên 7,5 Giảm 1,0 triệu

Đăng Ký Sớm

Trước ngày khai giảng hoặc hạn nhận hồ sơ

 • Trước 60 ngày Giảm 2 triệu
 • Trước 30 ngày Giảm 1 triệu

Đăng Ký Tư vấn

Hỗ trợ xác định mục tiêu, chọn ngành, chọn chương trình, chọn lộ trình!