Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Tại Shinro

  • 15/04/2021
  • Đăng Bởi : Đăng Phạm Công
  • Comments Off on Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Tại Shinro

Công Ty Du Học Nhật Bản Shinro hiểu rằng quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn. Chúng tôi cam kết tôn trọng sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin nào có khả năng nhận diện bạn với tư cách một cá nhân. Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Shinro như hội thảo, sự kiện và các dịch vụ khách hàng, và trên trang web, ứng dụng và các thông tin liên lạc có đăng một liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này (gọi chung là “các Trang web”) với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu. Vui lòng xem Điều khoản sử dụng để biết thêm thông tin về các điều khoản và chính sách trực tuyến chung của chúng tôi.

Tiết Lộ Các Chi Tiết Của Quý Vị cho Thành Phần Thứ Ba

Shinro sẽ không tiết lộ Chi Tiết Cá Nhân của quý vị cho các thành phần thứ ba đối với mục đích thương mại của họ nếu không có sự chấp thuận của quý vị.

Các Nguyên Tắc Bảo An Thông Tin

Shinro sử dụng các giải pháp thương mại hợp lý để ngăn chận thành phần thứ ba thu thập, sửa đổi, hoặc hủy hoại thông tin cung cấp cho Shinro qua trang web này. Những giải pháp này bao gồm việc giám sát lượng sử dụng trong mạng để phát giác những hành vi trái phép nhằm để đưa vào (upload) hoặc thay đổi thông tin và trong một số trường hợp mã hóa thông tin cần giữ kín bằng Secure Socket Layers (“SSL”) hoặc kỹ thuật tương tự khác. Ngoài ra việc giám sát còn được thực hiện để ngăn chận mọi hoạt động phạm pháp, hoặc hoạt động có thể làm cho Shinro phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc bị thiệt hại. Shinro cam kết duy trì an ninh của trang web và luôn luôn tuân hành luật pháp để có thể cung cấp dịch vụ này cho tất cả mọi người vào sử dụng.

Mặc dù Shinro dùng các giải pháp thương mại hợp lý để ngăn chận thành phần thứ ba thu thập trái phép Chi Tiết Cá Nhân đã gởi cho Shinro trong trang web này, nhưng sự can thiệp hoặc thu thập bất hợp pháp của thành phần thứ ba vẫn có thể xảy ra.

Trẻ Em

Shinro không thu thập Chi Tiết Cá Nhân từ trẻ em dưới 15 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi không biết về bất cứ nội dung nào trong trang web của chúng tôi có thể bị xem là có hại cho trẻ em. Nếu Shinro biết được là chúng tôi đã vô tình thu thập Chi Tiết Cá Nhân từ trẻ em dưới 15 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này ra khỏi hồ sơ của mình và chấm dứt trương mục liên quan.

Thắc Mắc hoặc Góp Ý

Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc hoặc góp ý gì cho (a) Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi, hoặc (b) có bất cứ thắc mắc gì khác về trang web này, Shinro hoặc các dịch vụ, xin liên lạc với Shinro bằng e-mail gởi đến info@shinro.edu.vn hoặc bằng điện thoại số (028) 71 001 994.

Đánh giá post